Korespondencja ze Starostwem w Strzyżowie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/1281.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Strzyżowie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady i zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Frysztaku. Zawierają rozpatrzenie przez Starostwo protestów opozyciyi przeciw dokonanym wyborom.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
47
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15480