Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów ...

CAHJP Code: 
HM2/9115.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów oddziałów towarzystw "Jad Charuzim" w miejscowościach: Sołotwina (1923), Czernelica (1877, 1886, 1927), Bolechów (1928-29), Rożniatów (1923), Żydaczów (1925), Kałusz (1894, 1921-22), Kosów (1912, 1926), Kołomyja (1924), Nadwórna (1924-26), Bursztyn (1905, 1923), Bukaczowce (1912, 1926), Halicz (1930, 1937), Śniatyn (1928), Skole (1924-25), Tyśmienica (1926), Ottynia (1924), Dolina (1931), Stanisławów (1931), Niżniów (1937-38). Statuty.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
489
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, дд.1198-1200