Powództwo Hermana Standiga z Łanczyna przeciwko...

CAHJP Code: 
HM3/1104.14
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Hermana Standiga z Łanczyna przeciwko Natanowi Baranowi, właściciela dóbr Semenówka oraz Dr.Samuelowi Baranowi i Hileliowi Baranowi, wspólwłasników majątku w Rakowcu w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.22