Powództwo Hermana Scheinera, właściciela składu...

CAHJP Code: 
HM3/1104.11
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Hermana Scheinera, właściciela składu mebli w Kołomyji przeciwko adwokata Dr.Samuelowi Baranowi, właściciela majątku w Rakowcu w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
43
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.18