Kartoteka "Aliji". Spisy Żydów, którzy wyjechal...

CAHJP Code: 
HM3/1074.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

Kartoteka "Aliji". Spisy Żydów, którzy wyjechali do Palestyny (Erec Israel) z różnych miast Galicji.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
161
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.160