"Sprawozdanie Urządu Wojewódzkiego w Tarnopolu ...

CAHJP Code: 
HM3/871.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie Urządu Wojewódzkiego w Tarnopolu dot. sytuacji politycznej na terenie woj. tarnopolskiego za m. grudzień 1922 r.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.149