Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/594.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wybory rabinów, rekursy (w Komarno, Skole, Baranowie, Bursztynie, Leżajsku, Tarnobrzegu, Tarnowie i in), prowadzenie metryk (w Rudniku, Brodach i in.), konflikty.(w Kozowie), domy modlitwy (w Sporyczu, Baranowie i in.), nieprawomocny wyrok w Brodach (Sprawozdania, relacje; też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
163
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 169