1.Korespondencja z MSW w sprawie zmian imion, s...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1.Korespondencja z MSW w sprawie zmian imion, stanu cywilnego i wyznania w księgach metrykalnych gmin żydowskich: Rożniatów, Bukaczowce, Pilzno, Kraków, Lwów, Rohatyn. 2. Sprawozdania i korespondencja dot. różnych zażaleń Żydów: dot. nieprawidłowego prowadzenia gospodarki w Bukaczowcach; zakazu wypelniania obrzędów religijnych w Niebylcu; dot. uboju bydła i drobiu w Wieliczce, przeciwko wymiarowi „datków domestykalnych” i budowy rzeźni drobiu w Klasnie. 3. Materiały dot. metryki d-ra Chaskela Kornhausera z Krakowa i jego rodziców z Pilzna. (1905-1907). Świadectwo zaślubin Mendela Kornhausera i Reisli Brandstätter (1884).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
103
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.873