Materiały dot. długów gmin żydowskich: Brody (z...

CAHJP Code: 
HM2/9507.15
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Brody (z lat 1750, 1752 i 1758), Bobowa (z lat 1754 i 1767), Jaworów (z lat 1673, 1741, 1747, 1770), Wiśnicz (z r.1720), Przemyśl (z r.1684), Zbaraż (z r.1752), Dukla (z r.1770).

Date of item:

from: 
1684
Size: 
82
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.85