1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9488.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Skałat, Zbaraż, Jarosław, Przemyślany, Brzesko, Lwów, Rudki, Horodenka do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy. 2. Protokoły dot.nielegalnego przekraczania granicy przez Żydów rosyjskich przy pomocy mieszkańców Podwołoczysk. Wykazy. 3. O powracających z Ameryki Żydów rosyjskich i zatrzymujących się w Oświęcimu i Tarnowie. 4. Sprawozdania i wyroki sądu w Oświęcimu dot. oszustwa przez Żydów ze Lwówa, Żydaczowa i Korczyny Komitetu Wspierania Żydow-wychodzcow rosyjskich. 5. Sprawozdania o pogromach antysemickich w Rabce. 6. Wykaz dzieci (40 os.) wysłlanych do domów dla dzieci w Berlinie.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
148
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3109