Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: prośb o zezwolienie na pobór podatków (od koszernej rzezi: budzet administracyjny gminy Tarnowa) (sprawozdania, odezwy, rekursy) w Stanislawowie, Tarnowie, Mielcu, Frysztaku

Date of item:

from: 
1898
Size: 
66
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 234