Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Gomlej chasydim" w Kamionce Strumiłowej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4472
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Tomchaj anijem wealmunos" członków Starej bożnicy w Krakowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4460
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia kobiet żydowskich "Deborah" w Dębicy, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4144
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla rozdawania bezplatnego opalu na rzecz biednych izraelitów "Acei Lewojnu" w Dobromilu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4132
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.36
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia modlitwy i dobroczynności "Bnei Emuna" w Dynowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4042
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udzielenia pomocy pienężnej podczas choroby jego członków, "Ischre Leiw" w Borysławiu, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3640
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Ezras Achim" w Chrzanowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3038
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia  izraelitskiej światyni i dobroczynności "Chewrath beth tefila ugmilath chesadim" w Starzawie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2892
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa  "Israelitischer literatur und Wohlthatigkeitsvereins Machsikei Thora Igmilus Chesudim" w Strzyżowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1910
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2845
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.21
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Towarzystwa dla udzielenia pomocy pienężnej podczas choroby jego członków i odprawienia modlitw przez 7 dni w domu zmiarlego, "Linas Joscher" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2744
Site collections: