W sprawie fundacji małżonków Mojżesza i Otilii ...

CAHJP Code: 
HM3/895.03
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji małżonków Mojżesza i Otilii (Haji Tili) Ganterbergów dla domu starców żydowskich w Drohobyczu.

Date of item:

from: 
1888
  -  
to: 
1931
Size: 
57
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.935
Site collections: 

W sprawie fundacji Mendla Wildhorna dla biednyc...

CAHJP Code: 
HM3/895.02
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji Mendla Wildhorna dla biednych Żydów w Kosowie.

Date of item:

from: 
1887
  -  
to: 
1931
Size: 
170
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.848
Site collections: 

W sprawie fundacji imenia Hersza Lejzera Sternb...

CAHJP Code: 
HM3/894.06
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji imenia Hersza Lejzera Sternbacha, przyznaczonej na rzecz domu starców żydowskich w Sanoku i na wspieranie biednych izraelitów w Dobromilu.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1933
Size: 
203
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.337
Site collections: 

W sprawie działalności fundacji:- Lwów: Liby ...

CAHJP Code: 
HM3/894.02
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie działalności fundacji:

- Lwów: Liby Landsmann gminy wyznaniowej Izraelickiej i towarzystw żydowskich "Marbize Tora", "Anszej Hemed", "Kneses Israel", "Zichron ha-raw Josef Schoel"; Josefa Taube "Madchen heirats-ausstatungs-stifung" (na wyposażenie dziewczęt żydowskich)

- Stryj: Chany Hopfinger Zarządu gminy wyznaniowej Żydowskiej;

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1939
Size: 
179
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.200
Site collections: 

W sprawie działalności fundacji imienia Jakoba ...

CAHJP Code: 
HM3/894.01
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie działalności fundacji imienia Jakoba Strocha dla wspierania kupców, rzemieślników i przemysłowców wyznania mojżeszowego we Lwowie.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1930
Size: 
145
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.199
Site collections: 

W sprawie działalności fundacji imienia Berisza...

CAHJP Code: 
HM3/893.11
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie działalności fundacji imienia Berisza i Laury Lidenbaumów dla wyposażenia biednych dziewczęt żydowskich we Lwowie i Przemyślu.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1923
Size: 
93
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.198
Site collections: