W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (...

CAHJP Code: 
HM3/1298.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (codziennego) towarzystwa młódzieży akademickiej "Ognisko" i "Kółka akademickiego" w Brodach; Stowarzyszenia gospodarczego "Związek ekonomiczny urzedników i funkcyonarjuszy autonomicznych i przywatnych" w Busku; Stowarzyszenia akademickiego "Hasmonea" w Złoczowie, zawierają zastrzeganie Senatu Lwowskigo uniwersitetu przeciw zatwierdzenia statutu "Hasmoneji" w Złoczowie.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.285
Site collections: 

W sprawie założenia przez dziennikarza i histor...

CAHJP Code: 
HM3/1298.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia przez dziennikarza i historyka sztuki Leona Weinstoka Stowarzyszenia "Zirei Jehuda" we Lwowie, i podania Statutu tego Stowarzyszenia dla zatwierdzenia przez Namiestnictwo Galicyjskie.

Date of item:

from: 
1913
  -  
to: 
1913
Size: 
17
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.257
People: 
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Czytelni kobie...

CAHJP Code: 
HM3/1298.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Czytelni kobiet żydowskich" w Jasle.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.256
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszeni...

CAHJP Code: 
HM3/1298.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszenia "Theodor Herzl" w Krzywczu, Towarzystwo ku kształceniu żydowskich młodocianych robotników i handłowców "Jugend" w Brodach, Towarzystwa "Safa Brura" w Nowym Sączu, Bursztynie, Borszczowie i Grzymałowie; Stowarzyszenia "Tikwat Syon" w Ottynii, Stowarzyszenia "Talmud Thora" w Łancucie, Stowarzyszenia młodzieży żydowskiej "Bnej Zion" w Peczeniżynie, Stowarzyszenia izraelickiego "Jad Charuzim hagdola" w Bursztynie, Towarzystwa "Hadasa" w Boryslawiu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
105
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.255
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Czytelni żyd...

CAHJP Code: 
HM3/1298.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Czytelni żydowskiej" w Kamionce Strumiłowej, Towarzystwa krzewienia języka żydowskiego "Safa Berura" w Skale, Podwołoczyskach i Buczaczu; Towarzystwa opieki nad młodzieżą żydowską "Haszomer" w Podhajcach, Biblioteki i czytelni żydowskiej "Sifrija umikrija" w Czortkowie; Towarzystw krzewienia kultury żydowskiej "Hatchijah" w Skale, Olesku i Jezerzanach; Stowarzyszenia "Iwrijah" w Strusowie; Stowarzyszenia "Degel Jeszurun" ("Choręgiew Żydów") w Budzanowie; Stowarzyszenia "Haschachar" w Uhryńkowcach i Kozowej; Towarzystwa "Hechaluz" dla wyszkolenie młodzieży żydowskiej dla emigracji do Palestyny we Lwowie i Kamionce Strumiłowej, zawierają korespondencją z Starostwem w Starym Samborze o wrogości dla Państwa działalności "Hehaluz" w Felsztynie; Stowarzyszenia Żydowska czytelnia ludowa "Beit waad iwri" w Witkowie Nowym; Towarzystwa "Keren Kaemet le Israel" we Lwowie, Stowarzyszenia "Dror" w Busku,

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1921
Size: 
240
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.254
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. rejestracji, działalności i likwidacji oddziału stowarzyszenia oświatowego "Hatchija" w Olesku.

Statut.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1939
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.292
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. rejestracji, działalności i likwidacji oddziału stowarzyszenia oświatowego"Hatchija" w Białym Kamieniu.

Statut.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1937
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.291
Site collections: 

Protokół dot. likwidacji /Biblioteki żydowskiej...

CAHJP Code: 
HM2/9258.5
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokół dot. likwidacji Biblioteki żydowskiej

im. J.L. Pereca w Olesku.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1937
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.289
Site collections: 

Korespondencja ze Stowarzyszeniem "Brit Trumpel...

CAHJP Code: 
CD/314.25
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja ze Stowarzyszeniem "Brit Trumpeldor" w m.Kamionka-Strumiłowa  dot. rejestracji i działalnosci; statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1929
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.312
Site collections: 

Korespondencja z Towarzystwem "Czytelnia Żydows...

CAHJP Code: 
CD/314.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja z Towarzystwem "Czytelnia Żydowska" / "Żydowska Czytelnia Ludowa" w m. Kamionka-Strumiłowa dot. rejestracji i działalności; statuty, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1935
Size: 
70
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.307
Site collections: