Księga rejestracji emigrntów (wsród nich i Żydz...

CAHJP Code: 
CD/373.01
Original name: 

Księga rejestracji emigrntów (wsród nich i Żydzi) z róznych miast i miasteczek w-wa tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1936
Size: 
353
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.3
Tags: 
Site collections: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowośc...

CAHJP Code: 
CD/373.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowościowej, zawodowej, spółdzieln mleczarskich, handlowych i kredytowych, zakładów przemyśłowych, oraz charasterystek powiatów pod względem gospodarczym w województwie tarnopolskiem: Brzeżany, Borszczów, Brody, Buczacz, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Kamionka Strumiłowa, Kopyczyńce, Przemyślany, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Czortków.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1632
Tags: 
Site collections: 

Wykazy wyborców  w m. Mielnica do Sejmu Rzeczyp...

CAHJP Code: 
CD/373.09
Original name: 

Wykazy wyborców  w m. Mielnica do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem wieku i zawodu.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
105
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.831
Site collections: 

Wykazy wyborców  w m. Przemyślany do Senatu Rze...

CAHJP Code: 
CD/373.08
Original name: 

Wykazy wyborców  w m. Przemyślany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem daty urodzenia.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
147
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.610
Site collections: 

Wykazy wyborców przedmieścia "Niemiecki-Bok" w ...

CAHJP Code: 
CD/373.07
Original name: 

Wykazy wyborców przedmieścia "Niemiecki-Bok" w m. Busk do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem wieku i zawodu. T. II.

Date of item:

from: 
1922
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.510
Site collections: 

Wykazy wyborców w m. Busk do Senatu Rzeczypospo...

CAHJP Code: 
CD/373.06
Original name: 

Wykazy wyborców w m. Busk do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem wieku i zawodu. T. I.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
85
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.509
Site collections: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofi...

CAHJP Code: 
CD/373.05
Original name: 

W sprawie emigracji - Hersch Bieder z żoną Sofią i synem Dawidem,  (Mogielnica) do Argentyny; swiadectwa moralności; karty sanitarne; paszport; photo.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1939
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, дд.41, 42
Site collections: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z ż...

CAHJP Code: 
CD/373.04
Original name: 

W sprawie emigracji - Dawid Baltuch, rolnik z żoną Rózią i synem Leonem-Ryszardem (Podhajce), do Argentyny; karta sanitarna emigranta, kwestionariuszy dla uzyskania zezwolenia na wyjazd; photo.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.28
Site collections: 

W sprawie emigracji - Adela Akiwison z córką Id...

CAHJP Code: 
CD/373.03
Original name: 

W sprawie emigracji - Adela Akiwison z córką Idą (Zbaraż) do Argentyny.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Tags: 
Site collections: 

W sprawie emigracji - Chana Brandwein - żona ra...

CAHJP Code: 
CD/373.02
Original name: 

W sprawie emigracji - Chana Brandwein - żona rabina z dziećmi,  (Podhajce), do USA, do męża.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.15, оп.1, д.6
Tags: 
Site collections: