א גוטע אייביקייט (צום אנדענק פון יעקב פרידמאן ז"ל)

Author: 
סוצקבר, אברהם
Publication title: 
א גוטע אייביקייט (צום אנדענק פון יעקב פרידמאן ז"ל)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 78 (1973), 148—150
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: