פאגעל דבורה

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
פאגעל דבורה
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 289-287
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: