תולדות הגאון רבי נתן נטע לייטער, ראב"ד לבוב

Author: 
מצגר, איתמר
Publication title: 
תולדות הגאון רבי נתן נטע לייטער, ראב"ד לבוב
Source published in: 
לייטר, נתן נטע, שאלות ותשובות ציון לנפש חיה להגאון החסיד כקש"ת מוהר"ר נתן נטע לייטער זצוקלה"ה, ראב"ד לבוב, מחבר שו"ת מאורות נתן. ואיידי דזוטרי מירכס, עם הוספות מבנו זאב וולף לייטר, 17-1
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2014
Publication Language: