סקירת ספרים

Author: 
שנקר, יצחק ישעיה
Title: 
סקירת ספרים
Published in: 
יבנה, שנה 1, חוברת א', טבת תרפ"ט [ינואר 1930], עטיפה אחורית פנימית
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a review of Aaron Lewin's book 'הדרש והעיון'