הרבנים מטארנופול ופרוביזנא: הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מטארנופול [...]

Author: 
קלפהולץ, ישראל
Publication title: 
הרבנים מטארנופול ופרוביזנא: הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מטארנופול [...]
Source published in: 
קלפהולץ, ישראל, גדולי חסידי בעלז: תיאור קובץ דמויות הוד של גדולי חסידי בעלז מלפני השואה, חלק ראשון: זוהר דמותם של אדמו"רים ורבנים, צד-קפו.
Publisher: 
פאר הספר
Publishing place: 
בני-ברק – תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Subjects: 
Community: