מכתבים של נפתלי הרץ אימבר אל זאנגוויל

Author: 
עינב, יצחק
Publication title: 
מכתבים של נפתלי הרץ אימבר אל זאנגוויל
Source published in: 
הציונות, ד (תשל"ו), 363—390
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Publication Language: