אימבער שמואל-יעקב

Author: 
י. ק.
Publication title: 
אימבער שמואל-יעקב
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 80—82.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: