די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור

Author: 
מהלר רפאל
Publication title: 
די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 39 (490), 29.9.1933, 622—624
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[Theories of Jewish historiography on the development of Jewish culture]
Includes reference to Nachman Krochmal's thought.