חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן

Author: 
פייגנבוים, בנימין
Publication title: 
חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן
Source published in: 
דער צײַט־גײַסט, 1, נומ' 19, 5.1.1906, 9—11
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1906
Publication Language: 
Remarks: 

[Wisdom and Faith: How a philosopher in a long capote united them both]
On Nachman Krochmal