א שאצקאמער פון חסידישע פאלקלאר ('חסידות און לעבן', פון מנשה אונגער. 222 ז"ז. ניו-יארק, 1946)

Author: 
גורדין, אבא
Publication title: 
א שאצקאמער פון חסידישע פאלקלאר ('חסידות און לעבן', פון מנשה אונגער. 222 ז"ז. ניו-יארק, 1946)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 8 (1946), 8 (אוגוסט), 46—50.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[A Treasury of Chassidic Folklore ('Chassidism and Life' by Menashe Unger, 222 pages. New York, 1946)]