בית קומרנא: קורות העיר ותולדותיה, מהווסדה ועד חורבנה; רבניה, גדוליה ואדמורי"ה, אישיה, חייהם וכליונם

Author: 
ישר (שליכטר), ברוך
Publication title: 
בית קומרנא: קורות העיר ותולדותיה, מהווסדה ועד חורבנה; רבניה, גדוליה ואדמורי"ה, אישיה, חייהם וכליונם
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

For a review – see the comment in Hebrew.

Community: