ספר סוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה

Author: 
חומט, אברהם
Publication title: 
ספר סוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי סוקל והסביבה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Sokal (11-390), Tartakuv (391-444), Varjazh (445-461) and Stoyanuv
(463-495).