W sprawie  pozewu Judy Weissglasa w m. Kopyczyń...

CAHJP Code: 
CD/376.16
Original name: 

W sprawie  pozewu Judy Weissglasa w m. Kopyczyńce przeciw Michałowi Jastrzębskiemu i tow. o naruszenie we współposiadaniu  realnością w w. Karaszyńce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.794
Site collections: