Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona Rosenfelda w Leszniowie na pozwolenie Salomonu Jakóbu Kutenu dawania ślubów małżeńskich.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1905
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.86
Site collections: