Korespondencja w sprawie kształtowania budżetu ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie kształtowania budżetu izraelickiej gminy wyznaniowej w Wiśniczu Nowym przez razłożenie datków domiestykalnych na członków gminy. Zawierają materiały o dochodzenie zażaleń członków gminy żydowskiej na nielegalne pobory zawyszonych datków domestykalnych.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1907
Size: 
124
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.72
Site collections: