Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów...

CAHJP Code: 
HM3/1408.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów przeciw dokonanym wyborom zwierchności izraelickiej gminy wyznaniowej w Jezierzanach. Zawierają: list spoleczny z zażaleniem na nielegalne urzędowanie Przełożeństwa wyznaniowego w Jezerzanach z wykazem nazwisk protestujących; nazwiska członków Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1908
Size: 
200
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.53
Site collections: