Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów c...

CAHJP Code: 
HM3/1406.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw dokonanym wyborom zwierchności gminnej, zawyszonym datkóm domiestykalnym, taksom pogrzebowym, poborom za wpisy metrykalne, głoszenie zapowiedzi i zakazóm prowadzenia rzezi rytualnej bez konsensu z miast: Wołanka, Złoty Ponók, Bołszowce, Sambor, Dziedziłów, Jaryczów, Rudki, Rzeszów, Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Wieliczka, Łańcut, Brzeżany, Nisko, Kuty, Klasno, Strzyżów, Bobowa.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.704
Site collections: