Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.41
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Bikuer chojlim" w Gołogorach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6883
Site collections: