Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Borysławiu "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Borysławiu, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1293
Site collections: