Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działal...

CAHJP Code: 
HM3/1312.10
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z wizytacyj inspektorskich działalności początkowych szkól żydowskich fundacji barona Hirscha z miast: Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Brzesko, Korolówka, Horodenka, Dąbrowa, Zaleszczyki, Uścieczko, Tłuste, z wiadomościami personalnymi nauczycieli.
W sprawie: plany budowlane szkoły barona Hirsza w Borysławiu;
Korespondencja, dotycząca udzielenia prawa publiczności szkołam bar. Hirscha w Tłustym i Zaleszczykach

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1906
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5701
Site collections: