Korespondencja w sprawie napisania i wydania po...

CAHJP Code: 
HM3/1308.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie napisania i wydania podręcznika profesora Dawida Rosenmanna z Krakowa "Biblja dla szkól średnich i wydziałowych" do nauki religji mojżeszowej w szkołach średnich. Zawierają: recenzji rabina Dr. Lewi Freunda i częśc rękopisu podręcznika.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.6090
Site collections: