Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Urządu p...

CAHJP Code: 
HM3/1286.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Urządu podatkowego w Trembowli w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Abrahama Majera Stokmana dla ubogich Gminy wyznaniowej żydowskiej w Budzanowie.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1677
Site collections: