Sprawozdania Starostw Powiatowych woj. tarnopol...

CAHJP Code: 
HM2/9260.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania Starostw Powiatowych woj. tarnopolskiego dot. organizacji wyborów do Rad gmin żydowskich w województwie.

Zestawienia liczbowe o składzie Rad gmin wyznaniowych żydowskich na terenie powiatów: Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Zaleszczyki, Złoczów, Zborów, Zbaraż, Kopyczyńce, Kamionka Stumiłowa, Przemyślany, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Czortków.   

 Kwestionariusze sprawozdawcze zawirające nazwiska  członków zarządów gmin żydowskich w miejscowościach: Uścieczko, Zaleszczyki, Tłuste, Olesko, Sasów, Gołogóry, Biały Kamień, Złoczów, Sokołówka, Pomorzany, Zborów, Założce, Jezierna, Zbaraż, Probużna, Suchostaw, Kopyczyńce, Husiatyn, Chorostków, Złotniki, Zawałów, Podhajce, Dunajów, Świrz, Przemyślany, Gliniany, Szczurowice, Witków Nowy, Toporów, Chodorów, Stojanów, Radziechów, Łopatyn, Podwołoczyska, Touste, Tarnoruda, Skałat, Grzymałów, Kozowa, Mikulińce, Tarnopol, Janów, Strusów, Trembowla, Budzanów.                            

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1928
Size: 
131
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.546
Tags: 
Site collections: