Korespondencja w sprawie zbierania datków pieni...

CAHJP Code: 
CD/319.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja w sprawie zbierania datków pieniężnych wśród ludnośći woj. Tarnopolskiego, w tej liczbie, przez Towarzystwo opieki nad chalucami i emigrantami palestyńskimi "EZRA" w Tarnopolu (ze statutem).

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1925
Size: 
157
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.1197
Site collections: