Korespondencja i podania rabinów Oleska i Sokoł...

CAHJP Code: 
HM2/9244.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja i podania rabinów Oleska i Sokołówki w sprawie podwyższenia im płatni rocznej.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3401