Podania: Golda Leitner z Mikuliczyn; Majer vel ...

CAHJP Code: 
HM2/9237.4
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tarnopolu.
Original name: 

Podania: Golda Leitner z Mikuliczyn; Majer vel Maks Liebergall false Kestenbaum, kupiec z Tarnopola, przynależny do Podwołoczysk; Ewa Margules, Gusta Margules, Chajm Mandler, Abraham Merlin, Dawid Jozef Manheim - obywateli m. Tarnopola o wydanie paszportów na wyjazd do Palestyny.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
239
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИТО, Тернополь, ф.278, оп.1, д.104