Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9429.3
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia i działalności gminy żydowskiej w Przemyślu.Wykazy członków Rady wyznaniowej. Statut.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
736
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.639, оп.1, д.223-225