Akt przesłuchania Berka Smajіowicza, kupca samb...

CAHJP Code: 
HM2/8849.18
Collection name: 
Самборская экономия
Original name: 

Akt przesłuchania Berka Smajіowicza, kupca samborskiego w sprawie przywłaszczenia pieniędzy Zandeła Moszkowicza.

Date of item:

from: 
1759
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.856, оп.1, д.49