Listy wojewodów moldawskich Bohdana i Stefana W...

CAHJP Code: 
HM2/8332.3
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

Listy wojewodów moldawskich Bohdana i Stefana Wasile do rajców lwowskich dot. uczestniczenia kupców lwowskich na jarmarku w Jazłowcu.

Date of item:

from: 
1661
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.52, оп.1, д.68