"Statut izraelickiej gminy wyznaniowej w Drocho...

CAHJP Code: 
HM2/8301.4
Collection name: 
Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

"Statut izraelickiej gminy wyznaniowej w Drochobyczu".

Date of item:

from: 
1911
Size: 
39
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, д.202