Skarga w sprawie sprzedaży przez kahal Żydowski...

CAHJP Code: 
HM2/8297.30
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Skarga w sprawie sprzedaży przez kahal Żydowski w Jagielnice mięsa złego gatunku.

Date of item:

from: 
1813
Size: 
6
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.181, оп.1, д.5733