"Summariusz wszystkich dusz znajdujących się w ...

CAHJP Code: 
HM2/8297.4
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

"Summariusz wszystkich dusz znajdujących się w Kłuczu Rozdolskim"

Date of item:

from: 
1827
Size: 
3
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.181, оп.1, д.539