Sprawozdania dot. chederów znajdujących się w p...

CAHJP Code: 
HM2/8294.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania dot. chederów znajdujących się w powiecie Przemyślańskim: Gliniany, Dunajów, Przemyślany.Wykazy chederów i listy dzieci.

Date of item:

from: 
1877
Size: 
75
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.374