Korespondencja ze starostwem w Złoczowie w spra...

CAHJP Code: 
HM2/8293.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Złoczowie w sprawie prośby Leisera Mischela, rabina w Gołogorach o "udzielenie dyspensy od obowiązku wykazania ogólnego wyksztacenia".

Date of item:

from: 
1895
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.236