Protokoły i korespondencja dot. zatwierdzenia p...

CAHJP Code: 
HM2/8293.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Protokoły i korespondencja dot. zatwierdzenia projektu statutu gminy żydowskiej w Gołogorach

Date of item:

from: 
1898
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.235